La informació d’aquestes pàgines web tenen com a objectiu informar l’usuari i fomentar la relació amb els nens i nens participants de les activitats i escoles.

Tota la informació que contenen és referent a l’última data d’actualització. Per tant, és informativa i no vinculant, ja que hi pot haver modificacions posteriors a l’última data d’actualització.

La responsabilitat de la utilització de la informació és de l’usuari. Les Fundacions es reserven el dret d’actualitzar-la i eliminar-la, com també el de limitar-ne o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva.

Les Fundacions no tenen la responsabilitat de les possibles errades de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador.

La reproducció, l’ús, la distribució, la comercialització o comunicació pública i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es faci sense l’autorització de l’administrador d’aquesta pàguna web són infraccions que es castiguen segons la legislació vigent.

Les úniques adreces oficials a Internet són:

 

Protecció de dades de l’usuari

 

D’acord amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, BBVA informa que les dades personals recollides a través del concurs de la seva pàgina web són tractades en un fitxer de la titularitat de i utilitzades únicament amb la finalitat per a la qual han estat sol·licitades, i que són necessàries per al seu compliment.

La navegació a través de les pàgines públiques del web és totalment anònima.

En ocasions esporàdiques, es fa ús de cookies per tal de conèixer determinades preferències de navegació.

En el cas dels formularis, la identificació és plena, ja que és el mateix usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades al nostre formulari.

El formulari de recollida de dades contindrà una clàusula d’autorització, l’acceptació de la qual significarà que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les seves dades facilitades, d’acord amb la LOPD. S’entendrà que l’usuari accepta aquestes condicions si prem el botó d’enviar que es troba en el formulari de recollida de dades, abans de la clàusula de consentiment.

De la mateixa manera els afectats autoritzen a la Fundació Antigues Caixes Catalanes, així com a la Fundació Antiga Caixa Manlleu, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i la Fundació Antiga Caixa Terrassa, i BBVA a la tramitació de qualsevol tipus de comunicació que aquestes creguin convenient facilitar-los. En tot cas, l’usuari que figuri a les nostres bases de dades pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació i el d’oposició.

D’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, els afectats accepten que les seves dades personals, així com les que puguin ser facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de BBVA, amb domicili a Plaza San Nicolás, 4 – 48005 Bilbao.

Les esmentades dades han estat recollides per l’entitat amb la finalitat d’oferir el millor servei personalitzat i informar puntualment d’aquelles novetats que puguin ser del seu interès.

Els afectats podran exercir els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d’escrit que podrà dirigir a BBVA, Plaza San Nicolás, 4 – 48005 Bilbao.