CONCURS BBVA “APRENDRE AMB VALORS”

 

El grup BBVA, en col·laboració amb la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC), la Fundació Antiga Caixa Manlleu (FACM), la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 (FACS) i la Fundació Antiga Caixa Terrassa (FACT) convoca el Concurs “Aprendre amb valors”.

L’objectiu del concurs és donar a conèixer el programa pedagògic que desenvolupen a través del web www.guiapedagogica.cat i alhora, valorar l’aprofitament de la tasca feta pels alumnes durant la realització d’alguna de les activitats que formen part del programa pedagògic.

Per participar al concurs cal omplir, en primer lloc, el formulari d’inscripció que trobareu a cada activitat, on també podreu accedir i imprimir les bases del concurs.

 

Bases del concurs Versió per imprimir

 1. El concurs queda obert a partir de la difusió d’aquestes bases. Poden concursar-hi els alumnes de totes les escoles de Catalunya que hagin realitzat alguna de les activitats incloses dins el Programa pedagògic de BBVA, FACC, FACM, FACS i FACT. La participació és individual i, els menors de 18 anys, han de realitzar la inscripció amb el pare, mare o tutor legal, que és qui ha de facilitar les dades de contacte.
 2. Els participants hauran de ser alumnes de qualsevol dels cicles i cursos de la formació escolar reglada, tant d’educació infantil, primària, secundària, ESO o batxillerat i cicles formatius, com d’educació especial.
 3. Sorteig trimestral: cada trimestre es realitzarà un sorteig entre els alumnes participants a les activitats, on se seleccionarà un guanyador per a cada activitat, que rebrà un regal. El sorteig trimestral de cada activitat només es portarà a terme si hi ha un mínim de 15 alumnes que hagin contestat les preguntes de cada activitat.
 4. Sorteig anual: a final de curs es sortejarà una tablet entre tots els participants del curs escolar.
 5. Dinàmica del concurs: els alumnes de les escoles catalanes que participin en alguna de les activitats incloses dins el programa pedagògic rebran, en finalitzar l’activitat, una butlleta en paper on se’ls explicarà com participar en el concurs. Posteriorment, hauran de completar les preguntes referides a l’activitat a la qual han participat , i en el cas dels menors de 18 anys, sempre amb l’ajuda de la mare, pare o tutor legal, que és qui ha d’autoritzar i donar les dades de contacte. Un cop completades les dades, aquestes passaran a formar part d’un fitxer digital propietat de BBVA a partir del qual es realitzaran els sortejos trimestrals i el sorteig anual.
 6. Els guanyadors es publicaran periòdicament al web www.guiapedagogica.cat indicant els premis que han rebut.
 7. Els guanyadors podran recollir el seu premi a l’oficina del grup BBVA més propera al seu domicili. Se’ls notificarà per correu electrònic o telèfon que han estat guanyadors i se’ls indicarà on adreçar-se per recollir l’obsequi. Es pot demanar al guanyador de fer-se una foto amb alguna persona de l’equip de BBVA i/o de les Fundacions per difondre-la a través del web www.guiapedagogica.cat, o bé mitjans de comunicació o canals institucionals.
 8. El sorteig es farà mitjançant un programa informàtic que triarà un número aleatòriament entre els participants.
 9. El resultat del sorteig és inapel·lable i el sol fet de participar en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
 10. Qualsevol incidència no prevista per les bases serà resolta per l’organització.
 11. Protecció de dades: els participants autoritzen al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) per tal que les dades personals que figuren en el formulari de participació (les Dades) s’incorporin a un fitxer amb les següents finalitats: gestió del concurs de la present web, i altres finalitats informatives i comercials.

El responsable del tractament de les dades és BBVA amb domicili social a la Pl. San Nicolás, 4. 48005 Bilbao. El participant podrà exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació a través de carta adreçada a la direcció Plaza San Nicolás, 4 – 48005 Bilbao